identyfikator

Kurs przeznaczony dla osób, które w pracy zawodowej muszą posługiwać się słownictwem świata biznesu. Słuchacze poznają słownictwo z zakresu : struktur i organizacji przedsiębiorstwa, marketing, reklama, promocja, język spotkań i negocjacji, finanse i księgowość, korespondencja handlowa, rozmowy telefoniczne, prezentacja produktów.

Oferujemy bezpłatny udział w sesji pre-testing ESOL Cambridge do egzaminu BEC.

Po kursie możliwość zdania egzaminów: BEC, LCCI

Harmonogram 2020/2021

Start semestru letniego 1 marca.

1x 4 lekcje lub 2 x 2 lekcje
  • piątek 17.00-20.10 B2
  • pon/śr 17.00-18.30 A2
  • pon/śr 18.45-20.15 B1

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków