TOEFLTM (Test of English as a Foreign Language)

Kurs dla osób pragnących zdać egzamin TOEFL (organizowany przez amerykańską organizację ETS), sprawdzający umiejętność stosowania, jak i rozumienia mówionego i pisanego języka angielskiego w środowisku akademickim. Certyfikat TOEFL uznawany jest przez ponad 6000 instytucji, firm, uczelni i programów stypendialnych w 110 krajach na całym świecie za świadectwo znajomości języka angielskiego konieczne do podjęcia tam pracy lub nauki.

Wykaz tych instytucji: http://www.ets.org/portal/site/ets

Egzamin TOEFL przeprowadzany jest w dwóch wersjach: elektronicznej lub pisemnej i odbywa się w centrach do tego przeznaczonych w następujących miastach w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Zabrze.

W Polsce dostępne są wersje Paper-based (wyłącznie w Łodzi) oraz Internet-based (we wszystkich centrach)

Paper-based Test (PBT) składa się z trzech części:

  1. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego (Listening Comprehension; 30-40 min),
  2. test sprawdzający umiejętność rozpoznawania poprawnego pisanego języka angielskiego (Structure and Written Expressions; 25 min),
  3. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego, przy czym nie jest to tekst techniczny (Reading Comprehension; 55 min).

Zdających egzamin TOEFL w wersji Paper-based obowiązuje także część Writing - Test of Written English, w którym zdający ma 30 minut na napisanie krótkiego eseju na podany temat.

Internet-based Test (IBT) składa się z następujących części:

  1. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego (Reading; 60-100 min)
  2. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego (Listening; 60-90 min)
  3. test z mówienia (Speaking; 20 min)
  4. pisanie (Writing; 50 min)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej wersji egzaminu to 120.

Rejestracja na egzaminy TOEFL PBT i IBT odbywa się przez internet. Na tej samej stronie można znaleźć inne aktualne informacje dotyczące egzaminu TOEFL (ceny, terminy, itp.)

 

szkoła językowa kraków, szkoły językowe kraków, angielski kraków, szkoła angielskiego kraków, Legal English