identyfikator

Kurs przeznaczony dla osób, które w pracy zawodowej muszą posługiwać się słownictwem świata biznesu. Słuchacze poznają słownictwo z zakresu : struktur i organizacji przedsiębiorstwa, marketing, reklama, promocja, język spotkań i negocjacji, finanse i księgowość, korespondencja handlowa, rozmowy telefoniczne, prezentacja produktów.

Oferujemy bezpłatny udział w sesji pre-testing ESOL Cambridge do egzaminu BEC.

Po kursie możliwość zdania egzaminów: BEC, LCCI

Harmonogram 2022/2023

Start semestru letniego 1 marca.

1x3 lekcje
  • czwartek 18.25-20.40

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków