identyfikator

FCE - jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym. Coraz więcej instytucji i pracodawców uznaje go za świadectwo biegłej znajomości języka. Przyjmuje się, że poziom wystarczający do zdania egzaminu FCE osiąga się po 500-600 godzinach nauki.

FCE przeprowadzany jest 3 razy w roku: marzec, czerwiec, grudzień.

Egzamin FCE składa się z 5 części:

  1. Reading - czytanie ze zrozumieniem: 60 min
  2. Writing - pisanie: 80 min
  3. Use of English - zastosowanie języka (test): 45 min
  4. Listening - rozumienie ze słuchu: 40 min
  5. Speaking - rozmowa: 14 min

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków