identyfikator

Od 1995 roku uczamy języków obcych początkowo tylko na terenie Krakowa, obecnie również w Chrzanowie. Prowadzimy zajęcia indywidualne i w grupach z języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, Polish for foreigners - polski dla obcokrajowców. Innych języków: szwedzki, norweski, holenderski, rosyjski, nawet bardziej: chiński, japoński, kurdyjski, turecki, uczymy za zajęciach indywidualnych. Naukę prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania. W naszej ofercie znajdują się osobne zajęcia dla dzieci, maturzystów, osób dorosłych oraz szkolenia językowe dla firm.

Zajęcia prowadzimy we własnych salach lub u Klienta oraz na życzenie Klienta zajęcia zdalnie, na platformie e-learningowej.

Programynauczania są zgodny z Common European Framework of Reference Rady Europy.

 

Misja Poligloty

Misją Szkoły Języków Poliglota jest rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe słuchaczy na poziomach określonych w dokumencie Rady Europy z 2001 r. zatytułowanym Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom liczących się instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem językowym. Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów prywatnych i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość.

 

Strategia

Celem strategicznym Szkoły Języków Poliglota jest doskonalenie usług dydaktycznych i sposobów nauczania i uczenia się słuchaczy tak, aby odpowiadały misji Poligloty, potrzebom osobistym i zawodowym,  przez doskonalenie kompetencji lektorów oraz warunków, w jakich przebiega kształcenie, jak również przez dokonywanie cyklicznych przeglądów i aktualizacji procedur, zasad i zaleceń związanych z nauczaniem i uczeniem się. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są:

 • sprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia umożliwiające jak najlepsze kształcenie językowe,
 • dbałość o podnoszenie umiejętności nauczycieli,
 • ulepszanie infrastruktury dydaktycznej.

Metoda kształcenia

Metoda komunikatywna stosowana przez lektorów na wszystkich poziomach zaawansowania (także początkującym) główny nacisk kładzie na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Jednocześnie doskonalone są pozostałe umiejętności: rozumienie tekstu słuchanego, czytanego oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Rozwijanie i ćwiczenie innych integralnych aspektów języka, jak gramatyka, słownictwo, wymowa, odbywa się w sposób zintegrowany na każdych zajęciach. Umiejętność praktycznego stosowania reguł języka traktowana jest jako jeden z priorytetów.

Kursy na poziomach FCE CAE i CPE wzbogacane są dodatkowo ćwiczeniem strategii w rozwiązywaniu typowych zadań testowych poprzez rozwiązywanie egzaminów z poprzednich lat. Ponadto, dla wszystkich studentów Poligloty, Szkoła organizuje Cambridge Pre-testing Sessions - bezpłatne egzaminy próbne FCE, CAE i CPE, odbywające się według tej samej procedury, co faktyczne egzaminy Cambridge. Egzaminy są bezpłatne.

Na zlecenie zamawiającego prowadzimy zajęcia również metodami bezpośrednimi:  Direct English i inne.

Lektorzy polscy po filologii i native speakers

Fundamentem szkoły są lektorzy. Współpracujemy z około 150 lektorami językowymi. Wielu z nich pracuje z nami od kilku, a nawet od kilkunastu lat. To wykształceni eksperci w dziedzinie nauczania języków, którzy wraz z Wami tworzą atmosferę przyjaznego nauce miejsca. Zatrudniamy lektorów, którzy spełniają nasze wysokie wymagania związane z wykształceniem, osiągnięciami w nauczaniu oraz profesjonalnym i przyjaznym podejściu do ucznia. 

Lektorzy polscy posiadają wykształcenie filologiczne, certyfikaty uczenia języka obcego. Lektorzy native speakers są specjalistami w dziedzinie nauczania oraz wybitnymi filologami. 

Współpracujemy również z lektorami, którzy są znawcami w nauce języków specjalistycznych: Legal English, Business English oraz nauce polskiego dla obcokrajowców (Polish for foreigners).  Nasi lektorzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelakie pytania związane z nauczaniem, egzaminami i materiałem. Zachęcamy również do skorzystania z naszego biura tlumaczeń.

Gwarancje Poligloty

 • Wybitni nauczyciele, małe grupy.
 • Pełne dopasowanie poziomu zajęć do umiejętności studenta. Możliwośc napisania testu kwalifikującego.
 • Wydajemy certyfikaty po zakończeniu każdego poziomu. 
 • W uznaniu jakości nauczania zostaliśmy akredytowanym centrum egzaminacyjnym: TOLES, TGLS.
 • Posiadamy akredytację: MSUES i Kuratora Oświaty.
 • Profesjonalizm Szkoły potwierdzony został licznymi rankingami i zweryfikowany przez absolwentów zapisujących się na kolejne lata
 • W Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę od naszych słuchaczy. 2200 ocen, średnia 4,9/5. Link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?nazwaUslugi=poliglota
 • Oferujemy wygodny system ratalny. Staramy się, aby finanse nie były przeszkodą w rozpoczęciu nauki języka.

Praktyki stosowane w Poliglocie

 • Słuchacze, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji, mogą liczyć na odrabianie zajęć z inną grupą na tym samym poziomie.
 • Każdy słuchacz ma możliwośc korzystania z platformy e-learning. Poliglota korzysta z Microsoft Teams.
 • Każdy słuchacz otrzymuje konto do logowania na platformę wydawnictwa Oxford, na której może znaleźć dodatkowe materiały, filmy, nagrania.

 

 • Szkoła językowa Poliglota Kraków

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków