identyfikator

TOEFLTM (Test of English as a Foreign Language)

Kurs dla osób pragnących zdać egzamin TOEFL (organizowany przez amerykańską organizację ETS), sprawdzający umiejętność stosowania, jak i rozumienia mówionego i pisanego języka angielskiego w środowisku akademickim. Certyfikat TOEFL uznawany jest przez ponad 6000 instytucji, firm, uczelni i programów stypendialnych w 110 krajach na całym świecie za świadectwo znajomości języka angielskiego konieczne do podjęcia tam pracy lub nauki.

Wykaz tych instytucji: http://www.ets.org/portal/site/ets

Egzamin TOEFL przeprowadzany jest w dwóch wersjach: elektronicznej lub pisemnej i odbywa się w centrach do tego przeznaczonych w następujących miastach w Polsce: Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Zabrze.

W Polsce dostępne są wersje Paper-based (wyłącznie w Łodzi) oraz Internet-based (we wszystkich centrach)

Paper-based Test (PBT) składa się z trzech części:

  1. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego (Listening Comprehension; 30-40 min),
  2. test sprawdzający umiejętność rozpoznawania poprawnego pisanego języka angielskiego (Structure and Written Expressions; 25 min),
  3. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego, przy czym nie jest to tekst techniczny (Reading Comprehension; 55 min).

Zdających egzamin TOEFL w wersji Paper-based obowiązuje także część Writing - Test of Written English, w którym zdający ma 30 minut na napisanie krótkiego eseju na podany temat.

Internet-based Test (IBT) składa się z następujących części:

  1. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego (Reading; 60-100 min)
  2. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego (Listening; 60-90 min)
  3. test z mówienia (Speaking; 20 min)
  4. pisanie (Writing; 50 min)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej wersji egzaminu to 120.

Rejestracja na egzaminy TOEFL PBT i IBT odbywa się przez internet. Na tej samej stronie można znaleźć inne aktualne informacje dotyczące egzaminu TOEFL (ceny, terminy, itp.)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków