identyfikator

ZDaF - wymaga nauki języka przez około 400-600 godzin. Jest potwierdzeniem praktycznej znajomości języka. Egzamin odbywa się dwa razy w roku.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

 1. Część pisemna maksymalnie 90 punktów obejmuje:
  • test leksykalno - gramatyczny
  • pisanie listu
  • rozumienie tekstu
  • rozumienie ze słuchu
 2. Część ustna - trzeba zdobyć minimalnie 54 punkty z części pisemnej aby być dopuszczonym:
  • odpowiedź na zadany temat
  • umiejętność sformułowania wypowiedzi adekwatnej dla zadanej sytuacji komunikacyjnej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków