Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

BEC

Egzaminy Cambridge z biznesowego języka angielskiego poświadczają kompetencje językowe osób, które pragną posługiwać się tym językiem w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Egzaminy BEC składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test z rozumienia tekstu czytanego, sprawdzenie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnej oraz test z rozumienia ze słuchu.

Egzamin BEC odbywa się na trzech poziomach:

  1. Business English Certificate (BEC) Preliminary - poziom podstawowy;
  2. Business English Certificate (BEC) Vantage - poziom średniozaawansowany (odpowiada poziomowi FCE);
  3. Business English Certificate (BEC) Higher - poziom zaawansowany (odpowiada poziomowi CAE).

Egzaminy BEC odbywają się w dwóch sesjach:

  • letniej (maj-czerwiec);
  • zimowej (listopad-grudzień).
Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]