Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI są oficjalnymi egzaminami z języka włoskiego jako języka obcego, opracowanymi przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii, (Universita per Stranieri di Perugia). CELI przeprowadzane są na 5 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami kompetencji językowej ALTE - Association of Language Testers in Europe.

CELI 1

CELI na poziomie 1 potwierdza znajomość języka niezbędną do poprawnej komunikacji językowej we włoskojęzycznym środowisku. Kandydaci powinni poradzić sobie w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego. W skali ocen opartej na założeniach Rady Europy CELI 1 odpowiada poziomowi Waystage. Egzamin składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

CELI 2

Kandydaci przystępujący do egzaminu CELI 2 powinni wykazać się znajomością włoskiego pozwalająca na komunikację językową w większości typowych sytuacji życia codziennego. CELI 2 odpowiada poziomowi Threshold" w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Egzamin składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

CELI 3

CELI 3 potwierdza znajomość języka włoskiego na średnim poziomie zaawansowania. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka pozwalającą na swobodne prozumiewanie się w typowych sytuacjach z życia codziennego, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego. CELI 3 oparty jest na poziomie "Vantage" w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Egzamin składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

CELI 4

CELI 4 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się kompetencją językowa pozwalająca na swobodne porozumiewanie się we włoskojęzycznym środowisku, także w sytuacjach związanych z pracą i studiami.
CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety (jako egzamin wstępny z języka włoskiego) oraz przez pracodawców.
CELI 4 składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

CELI 5

CELI 5 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewanie się po włosku w każdej sytuacji, w każdym kontekście (także zawodowym).

Egzamin składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

Egzaminy CELI przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu oraz w listopadzie przez Włoskie Instytuty Kulturalne oraz ośrodki uznane przez Włoskie Instytuty Kulturalne lub przez Universita per Stranieri di Perugia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest zapisanie się z co najmniej 2. miesięcznym wyprzedzeniem.

Wyniki egzaminów znane są po 3 miesiącach. Na poziomie 1 kandydaci otrzymują jedną z dwóch ocen: "zaliczony" lub "nie zaliczony". Na pozostałych poziomach (CELI 2, 3, 4, 5) egzamin jest zaliczony, gdy kandydat otrzyma ocenę A, B, lub C. Ocena D, E, F oznacza, że egzamin nie został zaliczony.

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]