Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

C2 PROFICIENCY (CPE)

C2 Proficiency (CPE) - jest to egzamin uznawany przez uniwersytety brytyjskie, a na świecie przez instytucje oświatowe. Świadczy o wysokiej i wszechstronnej kompetencji językowej niezbędnej do podejmowania studiów na uczelniach anglojęzycznych.

C2 Proficiency (CPE) przeprowadzany jest kilka razy w roku.

Egzamin składa się z 5 części:

  1. Reading - czytanie ze zrozumieniem: 90 min
  2. Writing - wypracowanie: 120 min
  3. Use of English - zastosowanie języka: 90 min
  4. Listening -rozumienie ze słuchu: 40 min
  5. Speaking - rozmowa: 19 min

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]