Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

B2 FIRST (FCE)

B2 First (FCE) - jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym B2. Coraz więcej instytucji i pracodawców uznaje go za świadectwo biegłej znajomości języka. Przyjmuje się, że poziom wystarczający do zdania egzaminu FCE osiąga się po 500-600 godzinach nauki.

B2 First  przeprowadzany jest kilka razy w roku w formie papierowej lub komputerowo.

Egzamin B2 First składa się z 5 części:

  1. Reading - czytanie ze zrozumieniem: 60 min
  2. Writing - pisanie: 80 min
  3. Use of English - zastosowanie języka (test): 45 min
  4. Listening - rozumienie ze słuchu: 40 min
  5. Speaking - rozmowa: 14 min

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]