Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

LCCI English for Business (EFB)

Jest to jeden z najbardziej popularnych i najszerzej uznawanych egzaminów LCCI IQ. Jego zaliczenie wzbogaca każdy życiorys zawodowy, a na dziesiątkach polskich uczelni (np. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie) zdanie egzaminu LCCI EFB poziom 3 zwalnia z egzaminu z lektoratu z j. angielskiego.

EFB jest egzaminem pisemnym dostępnym na pięciu poziomach zaawansowania. Sprawdza umiejętność kandydata w zakresie sprawnego porozumiewania się językiem angielskim w środowisku związanym z usługami i handlem.

Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim Opracowany został w oparciu o autentyczne codzienne sytuacje ze świata biznesu.

Dodatkowo istnieje możliwość zdania egzaminu ustnego w formie rozmowy na tematy związane z aktywnością biznesową (opcja "Speaking") oraz egzaminu sprawdzającego rozumienie ze słuchu (opcja "Listening").

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]