Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

TOLES

TOLES (Test of  Legal English Skills) jest pierwszym na świecie i najbardziej popularnym międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość prawniczego języka angielskiego. Twórcą egzaminu jest Global Legal English z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a jego organizatorem Centrum Egzaminacyjno-szkoleniowe TOLES przy Szkole Języków Poliglota w Krakowie. Posiadamy akredytację Global Legal English od 14.12.2004 r.

Egzamin TOLES istnieje na rynku już od wielu lat i cieszy się bardzo dużą, wciąż rosnącą popularnością. Egzamin jest dostępny w formie papierowej oraz on-line. Certyfikat otrzymywany po napisaniu egzaminu jest znakomitym świadectwem kompetencji w zakresie prawniczego języka angielskiego, rozpoznawanym w Polsce i na całym świecie przez różnorodne organizacje i instytucje, a wśród nich:

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
 • PricewaterhouseCoopers,
 • Daimler Chrysler,
 • Europejski Bank Centralny.

TOLES proponowany jest na 3 poziomach:

 1. Poziom 1 - TOLES Foundation - poziom A2-B1

  Egzamin ten sprawdza znajomość i rozumienie podstawowego słownictwa prawniczego w kontekście, trwa 90 minut i składa się z 1 części: Reading and writing.

  Przeznaczony jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania ogólnego języka angielskiego (Elementary do Advanced) posiadających podstawową znajomość prawniczego języka angielskiego. Jest świetnym początkiem poszerzania swoich kompetencji w zakresie prawniczego języka angielskiego i doskonałym przygotowaniem do egzaminu TOLES Higher.

  Egzamin ten nie używa formuł "zdał" / "nie zdał", a jego wynik przedstawiany jest w procentach. Okres oczekiwania na wyniki egzaminu to 4-6 tygodni.

 2. Poziom 2 - TOLES Higher - poziom B1-B2

  Egzamin trwa 90 minut i sprawdza znajomość oraz umiejętne zastosowanie słownictwa prawniczego jak i umiejętność redagowania krótkich tekstów prawniczych.

  Składa się z części Reading and Writing.

 3. Przeznaczony jest dla osób na poziomie zaawansowania ogólnego języka angielskiego B1-B2 posiadających średnią znajomość prawniczego języka angielskiego. Jest świetnym początkiem poszerzania swoich kompetencji w zakresie prawniczego języka angielskiego i doskonałym przygotowaniem do egzaminu TOLES Advanced.

  Egzamin ten nie używa formuł "zdał" / "nie zdał", a jego wynik przedstawiany jest w procentach. Okres oczekiwania na wyniki egzaminu to 4-6 tygodni.

 4. Poziom 3 - TOLES Advanced - poziom C1-C2

  Egzamin ten sprawdza przede wszystkim umiejętność biegłego radzenia sobie w języku angielskim z różnorodnymi zadaniami stawianymi przed pracownikami biur i instytucji prawniczych. Stąd struktura egzaminu badająca praktyczne zastosowanie znajomości prawniczego języka angielskiego aktualnie używanego na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób z zaawansowaną znajomością zarówno ogólnego, jak i prawniczego języka angielskiego.

  Egzamin ten sprawdza także następujące umiejętności:

  • znajomość i zastosowanie specjalistycznego słownictwa prawniczego funkcjonującego w ogólnoświatowym języku branżowym
  • pisanie listów formalnych oraz wiadomości e-mail
  • znajomość technik redagowania tekstów specjalistycznych
  • rozumienie czytanych tekstów specjalistycznych o wyższym stopniu trudności
  • znajomość języka negocjacji
  • poprawność gramatyczną.

  Egzamin TOLES Advanced składa się z części: Legal Reading, Writing and Drafting, trwającej 2 godziny.

  Egzamin ten nie używa formuł "zdał" / "nie zdał", a jego wynik przedstawiany jest w punktach (0-100) oraz w kolorach (od zielonego do złotego). Okres oczekiwania na wyniki egzaminu to 4-6 tygodni.

Przykładowe egzaminy TOLES Higher są do wglądu w naszym biurze przy ul. Długiej 88.

Zapisu na egzamin można dokonać:

 • wypełniając zgłoszenie i dokonując wpłaty w sekretariacie Poligloty - ul. Długa 88
 • wysyłając zgłoszenie mailem i dokonując wpłaty przez Internet

Terminarz egzaminów w naszym Centrum: 

Egzaminy Global Legal English Cena Data egzaminu Rejestracja w Poliglocie
TOLES Foundation 670 zł 21.11.2024 20.10.2024
TOLES Higher 770 zł 21.11.2024 20.10.2024
TOLES Advanced 875 zł 21.11.2024 20.10.2024

JEST MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA EGZAMINU TOLES W INNYM TERMINIE, NIŻ TERMINY SESJI OGÓLNODOSTĘPNYCH WYZNACZONE PRZEZ GLOBAL LEGAL ENGLISH.

Sesje przed egzaminem TOLES

Krótkie résumé materiału + konsultacje + testy próbne.

Prosimy o kontakt ze szkołą w celu ustalenia terminu, liczby i ceny zajęć.

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]