Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

Legal English

Prawniczy język angielski – wymóg rynku

Międzynarodowe certyfikaty znajomości angielskiego języka prawniczego w Poliglocie.

Rynek usług prawniczych wymaga od adeptów tych zawodów nie tylko biegłej znajomości języka angielskiego, ale przede wszystkim operowania specjalistycznym słownikiem prawniczego języka angielskiego. Umiejętność tłumaczenia tekstów i porozumiewania się z anglojęzycznymi klientami stanowi niezaprzeczalny atut na etapie aplikowania o pracę w międzynarodowych firmach i kancelariach prawnych.

Dlaczego Poliglota?

Poliglota jest pierwszą szkołą  na rynku krakowskim oferującą profesjonale szkolenia z zakresu prawniczego języka angielskiego. Lata  doświadczeń zaowocowały doskonale wyszkoloną kadrą lektorów filologów angielskich mających dodatkowo wykształcenie prawnicze, specjalizujących się w uczeniu Legal English, którzy w szkoleniach wykorzystują nie tylko swoją wiedzę lingwistyczną, ale również bogate doświadczenie w pracy związanej z tłumaczeniami i praktyką w kancelariach.

Z oferty prawniczego języka angielskiego szkoły językowej Poliglota skorzystało do tej pory 1650 studentów prawa i prawników-praktyków z licznych krakowskich kancelarii.

Szkoła Poliglota jest centrum egzaminacyjnym akredytowanym przez Global Legal English - twórców egzaminu TOLES.

Międzynarodowe certyfikaty znajomości języka prawniczego uzyskiwane w Poliglocie są rozpoznawalne w całym anglojęzycznym świecie prawniczym.

Co oferujemy?

Naukę na różnych poziomach zaawansowania.

Programy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z prawniczego języka angielskiego – TOLES (Test of Legal English Skills), szczególnie istotne dla osób planujących odbycie praktyk lub staży w międzynarodowych kancelariach, a także wybierających się na zagraniczne studia lub studia podyplomowe.

Przygotowanie do egzaminów Szkoły Prawa Amerykańskiego przy UJ.

Lingwistyczne i merytoryczne przygotowanie lektorów.

Autentyczne dokumenty, akty prawne, wzory umów i pism procesowych.

Nieograniczony dostęp do egzaminów TOLES z poprzednich lat.

Różnorodne materiały dydaktyczne w języku angielskim z wielu dziedzin prawa.

Ogólny zakres kursu:

Statutory vs. Common law. Precedent. Polish and British judicial systems.
Legal personalities: what is the difference? (barrister, solicitor, advocate, attorney, paralegal, juror, lay-judge, Justice of Peace, counsel, councillor, counsellor, etc.)
Contract law. Elements of a contract (consideration, offer, acceptance, intention, capacity). Terms of a contract. Typical contract clauses. Popular types of contracts and agreements: study of examples. Termination/breach of contract. Remedies and damages. Law of Tort.
Company law. Memorandum of association: the birth of a company. Types of companies in Poland and abroad. Raising the capital and going public: stock exchange terminology. Bankruptcy and liquidation.
Writing for law. Legal compounds (thereby, hereinunder, thereat, etc.). Linking words, sentence structure, typical features of legal discourse. Popular documents: reading, translation, writing practice.

Civil law.

Criminal law.

TOLES Test of Legal English Skills >>

Terminarz egzaminów w naszym centrum >>

Rekomendacje >>

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]