Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

LCCI - Business English

LCCI IQ - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

Kapituła egzaminacyjna Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej proponuje ponad 80 różnych kwalifikacji w zakresie Business English.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych egzaminów:

  • English for Business (EFB)
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)
  • English for Tourism (EFT)
  • English Language Skills Assessment (ELSA)
  • Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

Egzamin LCCI English for Business może być zdawany w różnych formach. Kandydat może wybrać wyłącznie zdawanie obowiązkowej części pisemnej (Reading and Writing), może też dobrać sobie do tego opcjonalnie egzamin ustny (Speaking) lub ze słuchu (Listening). Może też zdecydować się na zdawanie całego pakietu (4 Sklils Pack), na który składają się wszystkie wymienione powyżej części.

Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]