Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE - jest oficjalnym egzaminem Ministerstwa Szkolnictwa Hiszpanii oraz potwierdzony przez Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. w ramach DELE można uzyskać dyplomy:

 • Certificado Inicial de Español
 • Diploma Básico de Español
 • Diploma Superior de Español

Kolejne poziomy tego egzaminu są od siebie niezależne.

Certificado Inicial de Español

Certificado Inicial de Español - jest egzaminem na poziomie podstawowym.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu pisanego: 40 min
 2. redagowanie kilku prostych tekstów: 50 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 40 min
 5. rozmowa: 15 min

Diploma Básico de Español

Diploma Básico de Español - jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu pisanego: 40 min
 2. redagowanie dwóch tekstów (każdy tekst zawiera 150-200 słów): 60 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 60 min
 5. rozmowa: 15 min

Diploma Superior de Español

Diploma Superior de Español - jest egzaminem potwierdzającym wysokie kwalifikacje językowe, a także znajomość kultury hiszpańskiej.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu: 60 min
 2. redagowanie dwóch tekstów (każdy tekst zawiera 150-200 słów): 60 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 60 min
 5. rozmowa: 15 min
Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]