Zapisz się on-line

Wypełnij formularz
Wybierz:
     
Język:

Dane osobowe

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Zgoda:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do testu on-line wyłącznie w celach organizacyjnych. Administratorem moich danych jest Szkoła Języków POLIGLOTA. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testu on-line. Oświadczam, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości na adres: poliglota@poliglota.pl, oraz że przysługuje mi prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2).
 

TGLS Egzamin organizowany w Poliglocie

Jest to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin z języka angielskiego ogólnego jest dostępny na wszystkich poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego. Egzamin z języka angielskiego biznesowego, języka polskiego dla obcokrajowców, języka niemieckiego i języka francuskiego jest przeprowadzany na poziomach A1, A2, B1, B2.

Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania: ok. 15 minut),
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut),
 • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1 i B2),
 • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1 i B2).

Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

WYNIKI

Kandydat otrzymuje wynik odpowiadający poziomowi zaawansowania zgodny ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR. Informacja podana na certyfikacie to zarówno łączna ocena wszystkich kompetencji w skali CEFR oraz graficzna prezentacja poziomu w skali CEFR za poszczególne sprawności.
Uzyskane wyniki są prezentowane w następujących formach:

 • graficznie – wynik podzielony na komponenty, przedstawiony jest w formie wykresu, który zawiera informacje dotyczące osiągnięcia procentowego wyniku osiągnięcia danego poziomu z każdej sprawności językowej,
 • informacyjnie – prezentując ogólny wynik poziomu kompetencji językowej uzyskany na egzaminie oraz poziom uzyskany w każdej z osobnych sprawności. Poziomy są wskazane od A1 do B2 zgodnie ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR.

CERTYFIKAT

Certyfikaty są przesłane do instytucji rejestrującej na egzamin w okresie ok. 2 tygodni od daty egzaminu.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Egzaminy TGLS można zdawać wyłącznie w licencjonowanych Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS.
Obecnie w Polsce dostępnych jest 46 aktywnie działających ośrodków egzaminacyjnych. Znajdź ośrodek

Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, kandydaci muszą spełnić poniższe wytyczne:

 • przybyć na miejsce 10-15 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu, aby Koordynator mógł sprawdzić tożsamość kandydatów i listę obecności;
 • posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego dopuszczalne jest prawo jazdy, paszport bądź legitymacja studencka/uczniowska. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego, nie może on przystąpić do egzaminu;
 • wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez koordynatora;
 • zapoznać się z regulaminem obowiązującym podczas egzaminów TGLS i akceptować jego postanowienia;
 • spóźnienia są dozwolone w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Egzaminacyjnym;
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej przez kandydata w trakcie egzaminu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Koordynatora Egzaminacyjnego.
Slide 1 Content

Polityka Plików Cookies - dowiedz się więcej... [Akceptuję]