identyfikator

Egzaminy Cambridge z biznesowego języka angielskiego poświadczają kompetencje językowe osób, które pragną posługiwać się tym językiem w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Egzaminy BEC składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test z rozumienia tekstu czytanego, sprawdzenie umiejętności komponowania wypowiedzi pisemnej oraz test z rozumienia ze słuchu.

Egzamin BEC odbywa się na trzech poziomach:

  1. Business English Certificate (BEC) Preliminary - poziom podstawowy;
  2. Business English Certificate (BEC) Vantage - poziom średniozaawansowany (odpowiada poziomowi FCE);
  3. Business English Certificate (BEC) Higher - poziom zaawansowany (odpowiada poziomowi CAE).

Egzaminy BEC odbywają się w dwóch sesjach:

  • letniej (maj-czerwiec);
  • zimowej (listopad-grudzień).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków