identyfikator

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE - jest oficjalnym egzaminem Ministerstwa Szkolnictwa Hiszpanii oraz potwierdzony przez Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. w ramach DELE można uzyskać dyplomy:

 • Certificado Inicial de Español
 • Diploma Básico de Español
 • Diploma Superior de Español

Kolejne poziomy tego egzaminu są od siebie niezależne.

Certificado Inicial de Español

Certificado Inicial de Español - jest egzaminem na poziomie podstawowym.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu pisanego: 40 min
 2. redagowanie kilku prostych tekstów: 50 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 40 min
 5. rozmowa: 15 min

Diploma Básico de Español

Diploma Básico de Español - jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu pisanego: 40 min
 2. redagowanie dwóch tekstów (każdy tekst zawiera 150-200 słów): 60 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 60 min
 5. rozmowa: 15 min

Diploma Superior de Español

Diploma Superior de Español - jest egzaminem potwierdzającym wysokie kwalifikacje językowe, a także znajomość kultury hiszpańskiej.

Egzamin składa się z 5 części:

 1. rozumienie tekstu: 60 min
 2. redagowanie dwóch tekstów (każdy tekst zawiera 150-200 słów): 60 min
 3. rozumienie ze słuchu: 30 min
 4. tekst gramatyczno-leksykalny: 60 min
 5. rozmowa: 15 min

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków