identyfikator

The European Language Certificates- system egzaminów stworzony w oparciu o program Common European Framework of Reference Rady Europy.

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Poziomy TELC:

  • A1 - Start Deutsch
  • A2 - Test Arbeitsplatz Deutsh
  • B1 - Zertifikat Deutsch
  • B2 - a. Zertifikat Deutsch Plus
    b. Zertifikat Deutsch für den Beruf

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Część ustna to rozmowa w danym języku.

Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu.

Struktura egzaminu na poziomie B1 (średniozaawansowany):
Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.

Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej.

Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.

Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzonej między sobą rozmowie.

Chcąc przystąpić do egzaminu skontaktuj się bezpośrednio z Poliglotą.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 POLIGLOTA Szkoła Języków